Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хамгаалалтын захиргааны МҮГ-ыг түшиглэн спортын талбайтай боллоо.

Короновирусын халдвараас сэргийлэх зорилгоор пост гарлаа.

БЦГ-ын орчны бүсийн иргэдтэй хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа.

БОАЖС-ын тушаалаар БЦГ-т ойн цэвэрлэгээний ажлыг хийлээ.

Хужир мараа тавьлаа.

2020 оны 06 сарын 12

БЦГ-ын ан амьтдад зориулан мараа байршууллаа

Тужийн нарсны БЦГ-ын орчны бүсийн сумдын сурагчдын дунд экологийн аялалыг зохион байгууллаа.

Ажиглалтын цамхагийг түшиглэн мэдээллийн төвийг барьж байна.

Дэлхийн байгаль орчны өдрийг Дархан-Уул аймаг дахь ХААС-ийн оюутнуудын дунд 4 дэхь жилдээ зохион байгууллаа.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлын талаар

Авто камерийн үр дүн

2019 оны 05 сарын 06

БЦГ-т байрлуулсан авто камер

БОАЖ-ын Дэд сайд Ц.Батбаяр Тужийн нарсны БЦГ-ын хамгаалал, нөхөн сэргээлттэй танилцлаа.

Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.