Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Тужийн нарсанд байрлуулсан автомат камерт тэмдэглэгдсэн амьтад

Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын бүсийн спортын тэмцээн энэ сарын 5-6 өдрүүдэд Улаан баатар хотноо зохион байгуулагдлаа.

Байгаль орчны салбарын "Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг зохион байгууллаа.

Сэлэнгэ аймагт усны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 7 ААН-ын дунд спортын арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын 6 сургуультай хатран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Хамгаалалтын захиргааны нийт 9 ажилтан, албан хаагчид хамгаалалтын захиргааны даргатай 2018 оны үр дүнгийн гэрээ 2018 оны 02 сарын 02-ны өдөр байгууллаа

Түлээний мод олголоо

2018 оны 01 сарын 31

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын өрх толгойлсон 2 иргэнд түлээний модны туслалцаа үзүүлээ.

Мэдээлэл хийлээ

2018 оны 01 сарын 23

Татварын хуулийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

"Өсвөр нарсан ойд үзүүлж буй малын нөлөө, учруулж буй хохирол, түүнийг багасгах арга зам" уулзалтыг зохион байгууллаа.

Австралийн элчин сайд, Туркийн элчин сайдын яам, Францийн элчин сайдын яам, Оюу толгой, Австралид сургууль төгсөгчдийн холбоо, Хавдрын үндэсний зөвлөл

Сэлэнгэ аймгийн Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэгт тус хамгаалалтын захиргааны аялал жуулчлал мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэ...

Тужийн нарсны Байгалийн цогцолборт газар