Сэлэнгэ аймгийн БОАЖГ, Сүхбаатар сумын ЗДТГ-тай хамтран Тужийн нарсны БЦГ-ын орчны бүс Сүхбаатар сумын 1, 2, 3, 6 болон Жавхлант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн эко клубын 59 сурагч 5 багшийг хамруулан сурагчдад экологийн боловсрол олгох, амьд байгальтай харьцахад дэмжих, Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын талаар болон Тужийн нарсны сүйрэл, хамгаалал, ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн талаар, Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний талаар өртөөчилсөн байдлаар мэдээлэл өгөн ажиглалтын цамхаг орчимд Тужийн нарсан ойтой танилцах эко аялалыг 2022 оны 09 сарын 25-ны өдрийн ням гаригт амжилттай зохион байгууллаа. Эко аялалаар удирдамжид заасны дагуу байгаль орчны сөрөг үр дагаварыг харуулсан дүрийн тоглолт бэлтгэн өрсөлдөж, 1,3 км маршрутаар буухиа гүйлтийн тэмцээн, нийт сурагчдын дунд  атом молекул хөгжөөнт тэмцээн зохион байгуулж шалгарсан баг сурагчдыг шагнаж урамшууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now