Тужийн нарсны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

  • 2003 онд байгуулагдсан
  • 70363492, 99498338, 80658641
  • tujiinnars@.mpa.gov.mn selenge_tujnars@yahoo.com
  • Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар хот

Ерөнхий танилцуулга

Тужийн нарсны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа нь 2003 онд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд байгуулагдсан. Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Шаамар сумын нутгийг дамнан оршдог ба 70805 га талбайг хамардаг байгалийн цогцолборт газар юм.