Хяналт шалгалтын ажил

2022 оны 01 сарын 31

Хамгаалалтын захиргааны 2022 оны төлөлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг байгаль хамгаалагчид хариуцсан газартаа болон хамтран зохион байгуулж ажиллаж байна. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилгүй тайван байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now