Хамгаалалтын захиргааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу хуурайшилтын үед БЦГ-ын орчны бүсийн болон хязгаарлалтын бүсэд амьдардаг иргэдтэй ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түймэр гарсан тохиолдолд шуурхай мэдээллэх, хамтран ажиллах чиглэлээр хамгаалалтын захиргаа, орчны бүсийн Алтанбулаг, Шаамар сумдын БОХУБ, орчны бүсийн иргэнтэй 3 талт гэрээг 2022 оны 03 сарын 25-нд байгууллаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now