Хамгаалалтын захиргааны 2022 оны жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу Тужийн нарсны БЦГ-ын орчны бүс болон Баянбулаг, Согообулаг орчмын 7 өрхийн 9 иргэнд Тужийн нарсны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, горим, дэглэмийн талаар мэдээлэл өгөн, хамтран уялдаатай ажиллах, иргэдийн хадлан, түлээний талаар тулгамдаж байгаа асуудлуудын талаар хэлэлцлээ. нийт иргэдийн дунд танин мэдэхүйн АХА тэмцээн зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now