“Тэрбум мод” аяны хүрээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх нь 05-р сарын 17-ны өдөр Тужийн нарсны БЦГ-ын цамхаг орчмын таримал ойд 1га талбайд мод тарих үйл ажиллагаанд Сэлэнгэ амйгийн БОАЖГ-ын албан хаагчидтай хамтран  тус хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэн байгаль хамгаалагч нар талбайг бэлтгэх, аргазүй зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now