Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалтын төлөвлөгөөг батлуулан нийт албан хаагчдын дунд 03 сарын 15-ны өдөр GPS-ын хэрэглээ, ашиглалтын талаар сургалтын мэргэжилтэн М.Хишигт, шинээр томилогдсон албан хаагчдад Тужийн нарсны БЦГ, хамгаалалтын захиргааны талаар мэдээллийн мэргэжилтэн Т.Шинэчимэг  өглөө.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now