Хамгаалалтын захиргааны 2022 онд жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн 5,6,7-р ангийн 103 сурагчдын дунд Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын талаар болон Тужийн нарсны сүйрэх болсон шалтгаан, хамгаалал, нөхөн сэргээлт, хамгаалалтын захиргаанаас хийж хэрэгжүүлж буй ажлын талаар сургалт зохион байгууллаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now