Нарсны үр гарган авлаа

2022 оны 04 сарын 15

Хамгаалалтын захиргааны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу мод үржүүлгийн газарт тарих тарьц, суулгацын үр худалдан авах ажлын хүрээнд орчны бүсийн иргэдээс 250кга нарсны боргоцой худалдан авч байгууллагын боргоцой цехэд хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид 03 сарын 23,24-ны өдрүүдэд нарсны үр гарган аваад байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now