Хамгаалалтын захиргааны дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан албан хаагчидаа дайчлан хамгаалалтын захиргааны харьяа мод үржүүлгийн газарт дадлагын оюутан залуус,  албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх зорилгоор сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, хөл бөмбөгийн талбайг тус тус байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now