2020 оны 1 сард гарч дэлхий нийтэд тархаад байгаа короновирусын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор БЦГ-ын таримал ойн ажиглалтын цамхагруу иргэд аялагчдын нэврүүлэхгүй байх аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газар, Ойнцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, орчны бүсийн сум, хамгаалалтын захиргаа хамтрасан эргүүл шалгалтын ханш нээх өдөр буюу Ээж модны тахилгын өдрүүдэд хйилээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now