Хамгаалалтын захиргаанаас 2019 оны жилийн ажлын төлөвлөгөөнд Баянбулаг дахь Ажиглалтын цамхагийг түшиглэн иргэд, аялагчдад зориулсан мэдээллийн төв барих ажлын хүрээнд өөрсдийн санхүүгийн бололцоонд тулгуурлан барилгын ажлын албан хаагчдын хүчээр барьж байна. Барилгын ажил одоогоор 70-80%-тай байгаа бөгөөд 8 сард ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now