Хамгаалалтын захиргаанаас Дэлхийн байгаль орчны өдрийг  БЦГ-т ургамал, шавьжийн дадлагаар ирсэн Дархан-Уул аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн сургуулийн 68 оюутнуудын дунд 06 сарын 06-ны өдөр зохион байгууллаа. Арга хэмжээний хүрээнд нийт оюутнуудын дунд Тужийн нарсны БЦГ-ийн талаар мэдээлэл өгөн багаар хуваан хөгжөөнт тэмцээн, байгаль орчны доройтлын талаар дүрийн тоглолт, нийт оюутнуудын дунд танин мэдэхүйн АХА тэмцээн зохион байгуулж шалгарсан баг оюутнуудыг Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл, БЦГ-т баригдсан Цамхагаас таримал ойг харуулах, боломж зэргээр шагналаа.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now