Авто камерийн үр дүн

2019 оны 05 сарын 06

БЦГ-т ан амьтан тэр дундаа баавгайн хөдөлгөөнийг ажиглах зорилгоор 2 ширхэг камер байрлуулан орчны бүсийн айл өрхүүдээс үхсэн малын сэг зэмийг аван байрлуулахад бие гүйцсэн баавгай ажиглагдлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now